Yardım Etiği

Aile ziyaretleri; aileyi güçlü ve zayıf yönleriyle tanımak, maddi yardımın ötesine geçerek onların dertlerini paylaşabilmek adına yapılır. Ailenin yardım takibinin düzenli bir şekilde yapılabilmesi için alınan iletişim ve adres bilgilerinin özel bilgiler olduğu unutulmamalı ve yardım etiği dikkate alınmalıdır. Sadece ailenin haberi doğrultusunda başka kişilerle paylaşılabilir.

Yardım Faaliyetleri yürütülürken yardımların, aile bireylerini kendi içlerinde ve çevrelerine karşı rencide etmeden gerçekleştirilmesi gerekir.

Ziyaretlerde başlıca dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Ziyaretten önce aile, ziyaretle ilgili bilgilendirilmedir.
  • Gönüllüler ziyaret öncesinde aileyle ilgili kısaca bilgilendirilmeli, ailenin özel durumlarını dikkate alarak söz ve hareketlere dikkat edilmelidir.
  • Ziyaret sırasında izin istemeden fotoğraf çekilmemelidir.
  • Ailenin izni olmadan fotoğraflar sosyal medya hesaplarında paylaşılmamalıdır.
  • Çocuklarla iletişim kurmaya çalışan gönüllüler sarılmak, fotoğraf çekmek için çocuklardan izin almalıdırlar.

Yardım yapılan ailedeki çocuklarla ilişkinin sınırları iyi bir şekilde belirtilmelidir.

Önceki ziyaretlerimizde gözlemlediğimiz kadarıyla çocuklar iletişime ve ilgiye açık oldukları kadar istismara da açıklar. Yaşları sebebiyle doğruyu ve yanlışı da ayırt edebilir durumda olmayabilirler. Bizler ziyaretlere her gittiğimizde bir sevgi aktarımı olarak çocuklara sarılma, öpme ihtiyacı duyuyoruz. Çocuklar da bunu sorgulamadan sarılarak karşılık veriyorlar. Bu durum bir süre sonra bir yabancı ile sınırını koruyamamalarına sebep oluyor ve normal bir algı oluşturup olası bir istismarı sezmelerini zorlaştırıyor. Tüm gönüllüler, çocuklarla buluştuğunda, onlarla fiziksel temas edilmeden önce göz kontağı kurmak için seviyelerine inmeli ve sarılmak için izin istemelidir. İzin verdiklerinde veya size sarılmak istediklerinde elbette ki sarılabilirsiniz ancak onlardan böyle bir talep gelmedigi müddetçe sarılmamaya ve dokunmamaya özen göstermek gerekir.

Aile ziyaretlerinde özellikle yabancı uyruklu aileleri ziyaret ederken onların kültür ve geleneklerine uygun davranışların gözetilmesi ve bu değerleri aşağılayacak herhangi bir davranıştan uzak durulması gerekir.

Teşvik etmek için paylaş: