Sosyal Medya Kullanımı

Medyanın etkin bir şekilde kullanılması; geniş kitlelere ulaşabilmek ve pratik kullanılabilmesi ile yardım organizasyonlarına her aşamada fayda sağlamaktadır. Buradan alacağımız verimi arttırmak için bilinçli ve etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Sosyal medya kullanımının aktifleşmesini iki madde ile özetleyelim.

Haberleş

Yardım etkinliklerinin ilk aşamasından itibaren bu işe gönüllü kişiler kendi aralarında kuracağı WhatsApp gruplarında organize olmaya başlamalıdırlar. Bireysel olarak bu grubu duyurup, çevremizden de gönüllüleri iyiliğe teşvik ederek bu gruplara ekleyebiliriz. Böylelikle gönüllülük esası üzerine kurulmuş, yardım etmeye hazır ve birbirleri ile iletişim halinde olan yardım faaliyetleri  grupları kurulmuş olur. Bundan sonraki aşamada yardım edilecek aileler ve ailelerin ihtiyacı belirlenmelidir. Belirlenen ihtiyaçlar bu gruplar üzerinden duyurulmalıdır. Öncelikle dikkat edilecek durum; ihtiyaçların gruplardaki kişilerce karşılanıp karşılanamayacağı olmalıdır. Bunun dışında aile ziyaretlerinin organize edilmesi de bu grup üzerinden yapılır. Gün ve tarih belirlendikten sonra gruplarda duyurulur, alınan geri dönüşe göre kişi ve araç sayısı belirlenerek yardım ailelerin ziyaretini gerçekleştirilir.

Tüm bu organize olma süreci sosyal medyanın haberleşme kanallarının verimli bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Bu haberleşme sürecinin verimli hale getirilmesi için sohbet gruplarında belli başlı kurallar belirlenmeli. Bu kurallardaki esas; grubun önceliğinin yardım faaliyetleri olmasını sağlamak olmalıdır.

Teşvik et

Yardım yapmak için organize olup, yardımı gerçekleştirdikten sonra bu etkinliğin bizleri takip eden ya da bizim gibi yardımda bulunmak isteyen kişilerce bir motive aracı olmasını sağlamalıyız. Bu hedefle yardım faaliyeti boyunca yaşadıklarımızı, güzel anlarımızı, çocukların neşesini, yardım ailelerimizin durumunu gösteren fotoğrafları onlardan izin alıp çekiyoruz ve bunları genellikle bir yazı ile gruplarda paylaşıyoruz. Bu görsellerin paylaşılmasının ekip içinde büyük önemi var. Öncelikle grupta bahsedilen yardım etkinliklerinin bizzat gerçekleştiğini grup üyeleri görmüş oluyor, özellikle de henüz yardım etkinliklerine katılma fırsatı bulamamış grup üyeleri yardımın nasıl gerçekleştirildiği hakkında fikir sahibi oluyor, herhangi bir yardımda bulunup da aile ziyaretlerine gelememiş kişilerin yardımın yerine ulaştığı konusunda gönülleri rahatlamış oluyor. Hesap verilebilirlik ve şeffaflık en önemli ilkelerimizden olmalıdır. Tüm bunlarla beraber gruplarda gönüllüleri motive eden dinamik bir yapı sağlanmış oluyor ki, bizim için insanları bu işe teşvik etmek en büyük öncelik olmalıdır.

Gruplardaki teşvik etme amacı, yardım faaliyeti adına açılmış bir sosyal medya hesabında -instagram, twitter, facebook-  da uygulanmalıdır. Bu platformlarda paylaşılanlar, bağımsız bir şekilde yardım yapmak isteyen insanların katılımını sağlayacaktır. Bununla beraber daha fazla insana ulaşıldığı için yardım faaliyetlerinin gruplarına yeni katılımcılar sağlayacak bir dinamik oluşturmada, önemli bir etken sayılabilmektedir.

Sosyal medya hesaplarından en yüksek verim ile faydalanmak için gerek sohbet gruplarının gerekse sosyal medya hesaplarının etkin ve amacına uygun kullanılması gerektiğini unutmamalıyız.

Tüm bunları yaparken unutulmamalıdır ki bu görsellerin hazırlanmasındaki amaç yukarıdaki maddelerde belirtildiği gibi teşvik etme üzerine kuruludur. Bu görsellerde gösterişe kaçmak ya da ailelerin hoşnut olamayacağı görselleri kullanmak,bir sonraki başlığımız olan “Yardım Etiği’ne” aykırıdır.

Teşvik etmek için paylaş: