Kılavuzlar

Nasıl Çalışıyoruz?

Yardım faaliyetlerine katılan grupların hiçbir kurum, kuruluş, dernek, vakıf vb. bağlantısı yoktur ve çalışmalar tamamen gönüllülük esasına dayanır.Her bir yardım faaliyeti grubu, kendi özgün fikirleriyle yeni yardım fikirleri bularak bir toplum farkındalığı oluşturur.

Tespit Rehberi

Yardım faaliyetlerinde, yardım edilecek ailenin belirlenmesi işlemini ‘’tespit’’ olarak adlandırıyoruz. Tespitte amaç; bize bilgisi ulaşan ya da bizzat gelip bizden yardım isteyen ailenin gerçekten yardıma muhtaç olup olmamasının değerlendirilmesidir.

Yardım Etiği

Aile ziyaretleri; aileyi güçlü ve zayıf yönleriyle tanımak, maddi yardımın ötesine geçerek onların dertlerini paylaşabilmek adına yapılır. Ailenin yardım takibinin düzenli bir şekilde yapılabilmesi için alınan iletişim ve adres bilgilerinin özel bilgiler olduğu unutulmamalı ve yardım etiği dikkate alınmalıdır.

Sosyal Medya Kullanımı

Medyanın etkin bir şekilde kullanılması; geniş kitlelere ulaşabilmek ve pratik kullanılabilmesi ile yardım organizasyonlarına her aşamada fayda sağlamaktadır. Buradan alacağımız verimi arttırmak için bilinçli ve etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir.